Osamostatnění Arcibiskupského semináře

Na základě Memoranda o spolupráci Univerzity Karlovy a Arcibiskupství pražského, které bylo podepsáno dne 4. 7. 2017,  a na základě žádosti rektora Arcibiskupského semináře, Mgr. Jana Kotase, S.S.L. byl Akademickému senátu UK předložen návrh na osamostatnění Arcibiskupského semináře. Akademický senát Univerzity Karlovy dne 6. 10. 2017 rozhodl o zrušení Arcibiskupského semináře jako součásti Univerzity Karlovy s účinností ke dni 31. 12. 2017.

Vzhledem k tomuto faktu byla již 1. října 2017 založena nová církevní právnická osoba - Arcibiskupský seminář Praha.

 facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2018 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ