Lidé v semináři


Bohoslovci ročníku 2019/2020

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Jan Hála (1), Antonín Matys (1), Ondřej Kříž (2), Vojtěch Poppr (2), Matěj Jirsa (3), Tomáš Sixta (4), Karel Vrana (4).

DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Vojtěch Razima (2), Lukáš Houška (2).

DIECÉZE KRÁLOVEHRADECKÁ - Jan Pecháček (2), František Zloch (2), David Fendrych (3), Pavel Jelínek (4).

DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Lukáš Němeček (1). 

DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Tomáš Kadlec (5).


klikněte pro detail fotografie

Rektor

P. Jan Kotas

Podrobnější informace budou brzy doplněny.

Od 1. 9. 2015 máme nového rektora semináře. P. Jana Kotase. Česká televize v pořadu Cesty víry odvysílala pořad o otci Janovi v lednu 2015. Vy se na tento díl můžete podívat pod odkazem:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/314298380030008-cesta-za-synem-cloveka/

 


klikněte pro detail fotografie

Vicerektor

P. CHRISTIAN MARTIN PŠENIČKA pochází z jihočeského Milevska. Narodil se 19. 4. 1979 rodičům Janě a Miroslavovi, má staršího bratra Miroslava. V rodině mu byla dána do vínku víra a hudba - první hudební vzdělání na LŠU - obor klavír, tuba. Po studiích na konzervatoři v Českých Budějovicích - varhany, chrámová hudba - vstoupil v roce 1999 do premonstrátského kláštera na Strahově. Zde v roce 2004 složil slavné sliby a 2005 přijal kněžské svěcení. V době formace a studií jeho život nadále protkávala hudba - především gregoriánský chorál. Vedle studia teologie v Praze na KTF UK absolvoval na Univerzitě Mozarteum v rakouském Salzburgu obor Kirchenmusik. Jako farní vikář působil v Jihlavě a ve farnosti u sv. Ludmily v Praze. Pedagogicky působil na ZUŠ Veselá škola a na Arcibiskupském Gymnáziu, zde také jako školní kaplan. Rád se věnuje sborovému zpívání - vedl Svatoludmilskou scholu a komorní sbor Iuventus v Jihlavě. Spolupracuje při vzdělávání liturgických hudebníků - kurzy pro amatérské varhaníky při biskupstvích v Plzni a v Praze. Vede seminář Liturgické hudby a zpěvu na KTF UK.


klikněte pro detail fotografie

Spirituál

Mons. Mgr. JOSEF ŽÁK se narodil 20. července 1957 v Kraslicích. Dětství a mládí prožil na Sokolovsku. Je nejmladší z devíti dětí. Nejprve studoval na SZTŠ v Chebu a následně na Cyrilomětodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1985 byl v Praze vysvěcen na kněze Františkem kardinálem Tomáškem. Působil čtyři roky jako kaplan v Plzni později jako farář a okrskový vikář v Rokycanech. V této době byl rovněž pověřen službou pomocného spirituála v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze a také mu byla svěřena péče o mládež v Pražské arcidiecézi. V roce 1993 byl jmenován prvním generálním vikářem nově zřízené Plzeňské diecéze. Od roku 1996 byl farářem v Plánici a okrskovým vikářem vikariátu Klatovy. Počínaje r. 2005 se jako spirituál kněží staral o kněze v Plzeňské diecézi. Funkci generálního vikáře Plzeňské diecéze znovu zastával od r. 2011. Spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze se stal od 1. července 2016.


klikněte pro detail fotografie

Externí spirituál

Od října 2016 k nám do semináře vždy od čtvrtečního večera do pátku jezdí P. doc. Jaroslav Brož jako tzv. "externí spirituál".  

P. JAROSLAV BROŽ pochází z Červeného Kostelce, vysvěcen na kněze byl v roce 1988. Působil v Hradecké diecézi, nyní se ovšem věnuje zejména pedagogické a vědecké práci na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Věnuje se Novému zákonu a sepsal např. komentář k listu Židům.   


facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2021 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ