Lidé v semináři


klikněte pro detail fotografie

Bohoslovci ročníku 2018/2019

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Ondřej Kříž (1), Vojtěch Poppr (1), Štěpán Sirovátka (1), František Holeček (2), Matěj Jirsa (2) Dominik Frič (3), Michal Hladík (3), Tomáš Sixta (3), Karel Vrana (3), Petr Burian (4), Robert Benno Štěpánek (5).

DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Vojtěch Razima (1), Lukáš Houška (1).

DIECÉZE KRÁLOVEHRADECKÁ - Jan Pecháček (1), František Zloch (1), David Fendrych (2) Pavel Jelínek (3), Josef Šimon (3), Jakub Brabenec (4).

DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - David Bubeník (1), Šimon Sterzik (2). 

Zimní semestr s námi v rámci Erasmu tráví také řecko-katolický bratr Patrik Pankulics. 


klikněte pro detail fotografie

Rektor

P. Jan Kotas

Podrobnější informace budou brzy doplněny.

Od 1. 9. 2015 máme nového rektora semináře. P. Jana Kotase. Česká televize v pořadu Cesty víry odvysílala pořad o otci Janovi v lednu 2015. Vy se na tento díl můžete podívat pod odkazem:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/314298380030008-cesta-za-synem-cloveka/

 


klikněte pro detail fotografie

Vicerektor

P. CHRISTIAN MARTIN PŠENIČKA pochází z jihočeského Milevska. Narodil se 19. 4. 1979 rodičům Janě a Miroslavovi, má staršího bratra Miroslava. V rodině mu byla dána do vínku víra a hudba - první hudební vzdělání na LŠU - obor klavír, tuba. Po studiích na konzervatoři v Českých Budějovicích - varhany, chrámová hudba - vstoupil v roce 1999 do premonstrátského kláštera na Strahově. Zde v roce 2004 složil slavné sliby a 2005 přijal kněžské svěcení. V době formace a studií jeho život nadále protkávala hudba - především gregoriánský chorál. Vedle studia teologie v Praze na KTF UK absolvoval na Univerzitě Mozarteum v rakouském Salzburgu obor Kirchenmusik. Jako farní vikář působil v Jihlavě a ve farnosti u sv. Ludmily v Praze. Pedagogicky působil na ZUŠ Veselá škola a na Arcibiskupském Gymnáziu, zde také jako školní kaplan. Rád se věnuje sborovému zpívání - vedl Svatoludmilskou scholu a komorní sbor Iuventus v Jihlavě. Spolupracuje při vzdělávání liturgických hudebníků - kurzy pro amatérské varhaníky při biskupstvích v Plzni a v Praze. Vede seminář Liturgické hudby a zpěvu na KTF UK.


klikněte pro detail fotografie

Spirituál

Mons. Mgr. JOSEF ŽÁK se narodil 20. července 1957 v Kraslicích. Dětství a mládí prožil na Sokolovsku. Je nejmladší z devíti dětí. Nejprve studoval na SZTŠ v Chebu a následně na Cyrilomětodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1985 byl v Praze vysvěcen na kněze Františkem kardinálem Tomáškem. Působil čtyři roky jako kaplan v Plzni později jako farář a okrskový vikář v Rokycanech. V této době byl rovněž pověřen službou pomocného spirituála v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze a také mu byla svěřena péče o mládež v Pražské arcidiecézi. V roce 1993 byl jmenován prvním generálním vikářem nově zřízené Plzeňské diecéze. Od roku 1996 byl farářem v Plánici a okrskovým vikářem vikariátu Klatovy. Počínaje r. 2005 se jako spirituál kněží staral o kněze v Plzeňské diecézi. Funkci generálního vikáře Plzeňské diecéze znovu zastával od r. 2011. Spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze se stal od 1. července 2016.


klikněte pro detail fotografie

Externí spirituál

Od října 2016 k nám do semináře vždy od čtvrtečního večera do pátku jezdí P. doc. Jaroslav Brož jako tzv. "externí spirituál".  

P. JAROSLAV BROŽ pochází z Červeného Kostelce, vysvěcen na kněze byl v roce 1988. Působil v Hradecké diecézi, nyní se ovšem věnuje zejména pedagogické a vědecké práci na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Věnuje se Novému zákonu a sepsal např. komentář k listu Židům.   


facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2019 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ